Jeg tror Gud skapte oss som seksuelle og sosiale vesener fordi han ville at vi skulle ha det godt sammen med andre. Jeg tror også at Gud innstiftet institusjonen ekteskapet fordi den er til det beste for oss.

Jeg ønsker selv å gifte meg med en kristen jente og å stifte familie. Imidlertid er jeg ambivalent til dette. Det vil si at jeg har delte følelser. Det jeg anser som fordeler ved å stifte familie er at det beriker livet på mange måter og at det gir følelsen av å høre til. Det må være herlig å ha en kone og barn å komme hjem til og være glad i. Det jeg anser som bakdeler er at jeg får mindre autonomi, mindre tid til meg selv og mine interesser og mer ansvar. Kanskje er dette en egoistisk og lite fruktbar tankegang. Men det må være vanskelig å få et ekteskap til å fungere, og det krever nok mye innsats. Det er sannsynligvis en grunn til at halvparten av alle ekteskap som inngås oppløses.

Konklusjonen er nok uansett at jeg tror jeg vil få et langt bedre liv hvis jeg deler det sammen med ei kristen jente og får barn med henne. Men jeg tror det er viktig å tenke og prate igjennom hva et ekteskap kan og bør være, og å bruke mye tid på å jobbe med å optimalisere det.

I livet mitt har jeg vært mye sammen med morssiden av familien min, og mindre sammen med farssiden. Dette har både forståelige og mindre forståelige årsaker. Imidlertid tror jeg at jeg har et ansvar for å ta vare på og bruke tid på den (kjerne-?)familien jeg er født inn i. Jeg må sørge for at mine foreldre får en verdig alderdom og at Eli-Ann får et verdig liv. Jeg har kanskje ikke vært så flink til å ivereta mine kjernefamiliære relasjoner til nå i livet. Det skal jeg bli flinkere til. I hvert fall hevdet jeg det i talen til mamma i hennes sekstiårsdag. Gudmund og Sverre syntes talen var fin. Du kan se/laste den ned her.


Mmmmmmmmmm Dette er min familie

Jeg ønsker også å bruke mye tid sammen med mine venner. Å bruke tid sammen med venner er det aller beste og mest meningsfylte i mitt ugifte liv. Etter hvert som jeg har blitt eldre, har jeg mer og mer forstått hvor viktig det er å bruke tid på å stifte og pleie sosiale relasjoner. Jeg er glad i dere alle, og dere betyr mye for meg!

Det har også blitt viktig for meg å være med på å skape et fellesskap av venner som føler tilhørighet til hverandre. Vi må ta vare på hverandre og vise at vi bryr oss.


Mmmmmmmmmm Dette er mine venner / Tyggegummi og cola
Mmmmmmmmmm Være sammen med andre / Kle seg som en av dem

Hvis du følte deg like fremmedgjort som Josef K i Prosessen da du leste bildetekstene i dette innlegget, bør du høre/laste ned dette klippet fra Tazte Priv.