I romjula kom Kjetil med et nydelig forslag: Å reise opp enorme statuer à la de i Ringenes Herre av Ivar Bollmann Pedersen ved grensene til gamle Arendal. Ivar Bollmann Pedersen er som kjent ordføreren med stor O for alle oss som er født i 1977-1983 (cirka), og «gamle» Arendal kommune er selvsagt det området som utgjorde Arendal før kommunesammenslåingen i 1992. Statuene kan eventuelt tenkes plassert ved Falken (gamle Falken, hvis det skulle være noen som helst tvil) og ved den en gang så frodige handelsoasen Nyli senter, slik at vårt prosjekt om Amish Norge (som går ut på at alle i gjengen bosetter seg på Solbakken eller i nærheten og lever som i The Village) kan gjennomføres.


Originalen: Statuene på Storfloden


Allsidighetens ordfører: Fotballspiller, friluftsentusiast og vaskehjelp

Det blir i løpet av våren opp til Kjetil, Stein og Tom å se til at statuene oppføres.