Jeg er kristen, og tror at Gud inkarnerte seg selv som et menneske for cirka 2000 år siden, nemlig Jesus Kristus, og at den eneste måten vi mennesker kan komme til Gud på er ved å søke frelse gjennom Jesus. Videre tror jeg at Bibelen forteller om Guds åpenbaringer på jorden og Guds vilje for mennesker, til tross for at den er skrevet av feilbarlige mennesker, og dermed er farget av kulturelle og personlige begrensninger.

Som kristen er det naturlig for meg å ta utgangspunkt i hva jeg tror er Guds vilje for mitt liv. Jeg tror Gud har absolutte ønsker – som er til det beste for oss – for hvordan alle mennesker til alle tider skal leve livene sine, som omhandler hvordan vi skal forholde oss til Gud, oss selv, våre medmennesker og skaperverket forøvrig, og at det å gå imot Guds vilje er det vi kaller «synd». Jeg ønsker å leve livet mitt etter Guds vilje, men er som alle andre mennesker en synder. Syndene mine kan jeg heldigvis få tilgivelse for, siden Jesus døde for alle våre synder på Golgata.

I tillegg til generelle regler for hvordan jeg skal leve livet mitt, er misjonsbefalingen i Matteus 28, 18-20 sentral for min livsførsel: «Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»» Jeg tror at Gud vil at jeg skal bruke livet mitt på å spre budskapet om Ham til alle mennesker som ikke kjenner ham. Og det prøver og ønsker jeg å innrette livet mitt etter.

Jeg tror også at Gud vil – og at det er til det beste for oss – at alle mennesker skal tilhøre og engasjere seg i et kristent fellesskap, en kirke/menighet. Jeg tror dette kristne fellesskapet er til åndelig og medmenneskelig oppbyggelse for den enkelte kristne og at det er en institusjon som kan og skal jobbe for å vinne stadig flere mennesker for Jesus og at det skal jobbe for å skape et bedre samfunn. Derfor engasjerer jeg meg aktivt i en menighet. Selv om jeg har vært med i et kristent fellesskap hele mitt liv, var det først etter jeg ble med i Bjølsen Misjonskirke at jeg ble virkelig bevisst på hvilken plass et menighetsfellesskap bør ha i en kristens liv. Enda mer bevisst på dette ble jeg etter besøket i Willow Creek Community Church i Chicago høsten 2004. Dette er en megakirke med over 20000 medlemmer, som har en enorm nød for å nå mennesker i sitt nærmiljø, en nød som vi alle burde strebe etter å ha.