Jack Black?

Jack or Black.jpg

Nei, dette er et maleri av Paul Revere, en patriot fra den amerikanske revolusjonskrigen (1775-83). Maleriet er laget av John Singleton Copley, og er malt rundt 1768-70.

Men han er nok tipp-tipp-tipp-oldefar til den tidligere nevnte Black.