Jeg har kopiert serien Mysteriet med det levende lik fra en gammel VHS-kassett som jeg tok den opp på fra NRK i 1992 eller 1993. Jeg kunne i sin tid så godt som hele serien utenat, og skrev selvsagt lister over når de ulike skuespillerne ble sett i serien for første gang.

Serien er kopiert til .VOB-filer, og for å kunne se denne typen videofiler, bør du bruke VLC Media Player. Hvis du ikke allerede har installert dette programmet, kan du gjøre det her. Høyreklikk på linkene under, og velg «Lagre mål som…»:

Episode 1
Episode 2
Episode 3
Episode 4 (ufullstendig)
Episode 5
Episode 6
Episode 7

Enjoy!