Jeg var som kjent deltaker på TV2s Vil du bli millionær 3. og 4. mars. Enjoy:

Vil du bli millionær 3. mars
Vil du bli millionær 4. mars