Fag: Norsk

Oppgavetype: Hjemmestil

Tidspunkt: Sjuende klasse (1993-1994)

 

Reklamen er nyttig!

 

"Reklamen forsøpler Fjernsynsendinger", "Reklamen ødelegger bybildet", Reklamen gjør ukebladene til en markedsavis", og "Reklamen gjør at folk blir provesert til å kjøpe en vare" er kjente uttrykk som blir brukt for å rakke ned på reklamen. Men hva ville skjedd hvis vi stoppet med reklamen. Tre ting kan vi slå fast:

-det ville bli færre arbiedsplasser.

-det ville bli solgt færre varer.

La oss ta for oss det første punktet. Hvor mange er det som jobber med reklame rundt om i verden. Det er i alle fall ikke få. Hvis reklamebransjen stoppet ville alle disse miste arbeidsplasser. Derfor burde alle TV-kanalene bli reklamefinansiert. På den måten ville det blitt skapt flere arbeidsplasser. Hvis f.eks. NRK begynte med reklame, ville det blitt skapt flere arbeidsplasser, og vi ville sluppet å betale lisens. På den måten ville flere kjøpt TV, og det ville blitt flere arbeidsplasser på de stedene hvor det blir laget TV.

Nå skal punkt nummer 2 forsvares. Uten reklame ville færre folk visst om varen og tilbudene. Reklamen er flink til å opplyse om dette. La oss si at reklame ikke var tillat lenger. Hvordan ville da folk finne ut når det er salg og når det er messer, og for eksempel en ny symaskin på markedet. Da ville varene blitt solgt i mye mindre opplag. Bedriftene ville trenge færre ansatte, og arbeidsledigheten ville økt en god del. På denne dekandiske måten ville samfunnet til slutt rakne. Ingen ville hatt jobb, ingenting ville blitt solgt og ingen ville hatt penger.

For de som ikke liker reklame, sier jeg som de i reklamen for Sætre kjeks:"Reklame på TV er et fint tiltak, fordi det gir folk tid til å gå på kjøkkenet å smøre seg mat mellom programmene." Det er klart at reklame er nyttig. Etter det jeg har sagt nå håper jeg at du forstår at selv livsstilsreklamene har sin plass og sin betydning.