Fag: Samfunnsfag

Oppgavetype: Skoleoppgaver

Tidspunkt: Niende klasse, høsten 1995

 

 

Oppgaver til Schindler’s List (directed by Steven Spielberg)

 

1. Man blir jøde ved å være født av jødisk mor. Man kan også bli jøde ved å konvertere til jødedommen. Dette er en prosess som tar lang tid. Jødene driver ikke noen slags form for misjon, og de respekterer at andre mennesker har andre religioner. Jødene ser ikke på Jesus som Messias, men venter fremdeles på ham. Jødenes samlingshus/kirke heter synagoge. Den øverste lederen i synagogen heter rabbiner, eller rabbi. I alle år har jødene blitt plaget av andre folkeslag. Den helligste skriften hos jødene heter Tora, og Talmud er en slags forklaring eller tolking av Tora’en. Jødene var uten et eget land i mange hundre år, men fikk i 1948 sitt eget land Israel. Jødenes tidsregning går mange tusen år tilbake i tiden, faktisk helt tilbake til da Moses førte israelittene ut av Egypt, det vil si for over 3000 år siden.

 

2. En ghetto er en bydel der en spesiell gruppe mennesker i en by bor. Eksempler på ghettoer er Harlem i New York og Holmenkollåsen i Oslo. En ghetto blir ofte avsperret fra resten av byen med en mur (fysisk eller psykisk) eller noe lignende.

 

3. Emansipasjon betyr frigjøring, men kan også bety lettelse fra ekstra byrder, slik som at jødene ble kvitt den ekstra skatten de hadde måttet leve med i mange år. Pogrom er det samme som jødeforfølgelse. Antisemmitisme betyr rett og slett jødehat, mens sionisme betyr det motsatte.

 

4. Med uttrykket “religiøs toleranse” mener vi at man respekterer en persons tilhørighet av en religion eller sekt. Jødene har alltid slitt med det å vinne respekt hos sine landsmenn og det har alltid vært litt sånn småsnakk om jøder som greier seg bra i samfunner, og som er flittige og arbeidssomme. Det finnes andre eksempler på religioner som ikke har møtt respekt hos folk flest også, blant annet er Jehovas Vitner svært lite populært.

 

 

5. Jeg har valgt å skildre Itzhak Stern. Itzhak  er en nøysom og flittig jøde, og egentlig er det han som styrer Schindlers bedrift. Når schindler bestemmer seg for å redde ut så mange jøder som mulig fra konsentrasjons-leirene, er det Itzhak som sitter og skriver listen hans. Og når krigen er slutt, er det han som trøster Schindler og som takker ham dypt for det han gjorde. Itzhak Stern er et hjertevarmt og godt menneske.

 

6. Ghettoen er et trang og lite luksuriøst sted. Ghettoen er bare et midlertidig bosted, og jødene selv sier at da de havnet i ghettoen, gikk det ikke an å komme lenger ned. Kort sagt: de var på bunnen.

 

7. Ja, Schindler’s List ligner en dokumentarfilm fordi den faktisk har fått med mange viktige fakta og dreier seg om en epoke som er sann. Men en ekte dokumentarfilm er den ikke, for den er ikke bare full av fakta, men den er en spillefilm og inneholder derfor også masse oppdiktet stoff.

 

8. Arier er nazistenes uttrykk for mennesker som tilhører den ariske rase, som Hitler forherlighet og satt over alle andre folkeslag. Konsentrasjonsleirene var steder der jøder, homoseksuelle, sigøynere osv. ble sendt under andre verdenskrig. I disse leirene ble fangene satt til meningsløst arbeid, stilt under elendige og umenneskelig strenge forhold, gasset ihjel når tyskerne “ikke hadde bruk” for dem lenger og så kremert i enorme krematorier.

 

9. Nynazismen finnes faktisk i alle land, også i Norge. Nynazistene står for det samme som Hitler gjorde under annen verdenskrig, og har ham som sitt forbilde. Stadig vekk hører vi om nynazister og anti-nynazister som fyker i tottene på hverandre, og om terroraksjoner utført av nynazister.