Fag: Norsk

Oppgavetype: Hjemmestil

Tidspunkt: Sjuende klasse (1993-1994)

 

 

Å VÆRE UNG I 90-ÅRAS NORGE!!!!!!

 

 

Det er ikke småtteri å være ung i vår tid. Vi unge står ovenfor veldig mange valgmuligheter og andre muligheter. Vi opplever mye press både på skolen og andre steder. Tidsalderen vår har mange fordeler, men også mange ulemper. Blant annet har videoen hatt sin innmarsj, et faktum som fører til begge deler. Nå skal vi se på en del av de positive sidene, men også på baksiden av medaljen.

Det mange opplever som veldig fint og svært befriende fra skole og forpliktelser er de mange fritidstilbudene vi har i 90-åra. Her i Arendal har vi for eksempel Kilden, Guttemusikken, fotball- og håndballklubben Grane og Saga Kino. Disse fritidstilbudene blir benyttet svært mye. De enkelte tilbudene har mange forskjellige aktiviteter, nesten noen for hver smak. Fritidstilbudene gjør at unge gutter og jenter kan være sosiale og få nye venner istedenfor å gå rundt og drive dank. Det er tross alt mye bedre å spille fotball på en fredagskveld enn å gå rundt nede i byen og kanskje drikke seg full.

De siste årene har den norske levestandarden bare økt. Dette liker vi unge spesielt godt, både fordi vi da kan få høyere lommepenger og fordi det kan resultere i materielle goder slik som ny TV, TV-spill, PC, mobiltelefon, mikrobølgeovn, kanskje større rom og videospiller. Derfor er den høye levestandarden er en definitiv fordel for oss som nå vokser opp i 90-åra.

Nå i 90-åra er det veldig mange skoletilbud vi har å velge mellom. Etter grunnskolen (9 år) kan vi endelig selv velge hvor vi vil gå, og det finnes hele tretten forskjellige valgalternativer. Etter Gudmund Hernes' reform "Reform '94" har nå alle rett på 3 års videregående skolegang, og Grunnkurset er likt over alle de 13 ulike linjene. Før var det jo ikke slik. Da måtte man ha en viss poengsum for å komme inn på alle linjene, men reformen har nå altså gjort det lettere å komme inn der man vil. Riktignok kan man bli "sparket ut" av den linjen man har valgt hvis man ikke tar seg sammen og jobber; og det er fremdeles slik at de med høyest karakter klarer seg best når det gjelder inntaket. De får som regel får innvilget sitt førsteønske.

90-årene har ført til større kommunikasjonsmuligheter, både når det gjelder slikt som tele-kommunikasjon og reising. Det er flere og flere som kjøper seg mobiltelefon og telefonsvarer, to ting som kan komme godt med i vårt stressede tiår. Internet og modem til PC har sprengt de tidligere kommunikasjonsgrensene, og mennesker fra hele verden kan nå sitte hjemme i sin egen stue og snakke med en venezuelsk mann såfremt han har PC og modem. Også når det gjelder reising har nittiåras ungdom en klar fordel fordi det stadig blir lettere å reise både utenlands og innenlands, blant annet på grunn av bedret veinett, flere flyplasser og flere rederier.

Dette var en del lyspunkter ved det å være ung i dette tiåret. Nå skal vi se på noen mørke sider. Kriminaliteten bare øker og øker og det er det lite vi kan gjøre med. Det blir stadig farligere å gå ute på byen sent på lørdags- og fredagskveldene. Riktignok har kriminaliteten vært til lenge, men nå i 90-årene har den virkelig tatt av. Sykler blir stadig stjålet, biler og penger er også utrygge. Sjansen for å bli regelrett banket opp på gata stiger for hvert år som går. Slik var det ikke da våre foreldre vokste opp for rundt 40 år siden. Kriminaliteten er et problem som vi unge må ta på alvor.

En annen av bakdelene med nittiårene er at ungdommen stadig møter sterkere gruppepress blant sine venner og uvenner. Temaer som drikking og røyking er svært aktuelle når det er snakk om gruppepress. De enkelte gjengene og miljøene blir bare tøffere og hardere etter som tida går. Dette er jo naturligvis veldig dumt, og vi unge er de som virkelig må ta et oppgjør på dette med gruppepress. Gruppepress er dumt, både for de som blir presset og for de som presser andre.

På skolen møter vi også hardt press, men her gjelder det karakterpress. Både lærere og medelever presser deg til å oppnå stadig høyere karakterer. Karakterpresset er langt fra borte på ungdomskolen, og på videregående er det jo knallhardt karakterpress. Snittene for å komme inn på de videre skolene etter videregående (gymnas, handelskole) blir jo stadig tynt høyere og høyere. Dette er ikke med på å gjøre det lettere å være ung i nittiårene, og dette problemet er veldig vanskelig å gjøre noe med. Karakterpresset er jo en grunn til at så mange ungdommer velger å "frike ut" i løpet av ungdomstiden.

Påvirkningen fra andre har steget voldsomt i nittiårene. Med stadig flere TV-kanaler, voldeligere filmer og TV-spill, glorete reklame-brosjyrer, nye religioner, sjokkerende nyhetsoppslag og skandaler er det ikke rart at vi blir påvirket. Kanskje mister vi snart muligheten til å skape vår egen mening fordi vi er så påvirket. Sinnene våre og følelseslivet vårt kan bli avstumpet og ødelagt, og dette kan også resultere i negative handlinger, slik som mord og ran. Heldigvis finnes det forskjellige sensurråd og bestemmelser som gjør at vi blir skånet fra en del av all "dritten" som finnes.

Det er alt i alt veldig fint å vokse opp i nitti-åra her i Norge. Vi har mange fritidstilbud og bra skoletilbud. At levestandarden er høy er en klar fordel og Norge har et bra utbygd kommunikasjonsnett. Selv om vi unge er mye rammet av kriminalitet og blir sterkt påvirket av andre, er dette et fint tiår å vokse opp i.