Her finner du en haug med skolearbeider fra ungdomsskole-, videregående- og studietiden min. Jeg har ikke rettet på ortografi, tegnsetting eller andre språklige eller innholdsmessige elementer i noen av disse tekstene, bare tilpasset formatteringen. Dessverre er mange av dem fragmenterte på grunn av manglende bilder og/eller manglende tekstbidrag fra mine medforfattere. Dessuten er det selvsagt store mangler fra ungdomsskolen og videregående. Jeg har det meste av skolearbeidet fra denne perioden liggende på papir (hjemme i Arendal), og kanskje jeg kommer til å skrive det inn i Word og laste det opp om noen år.

3.2.1 Ungdomsskole
3.2.2 Videregående
3.2.3 Studier