Her finnes en del av de tekstene som kan være av interesse, både personlige tekster og skolearbeid.

I «Personlig»-seksjonen finner du den nyeste selvbiografien min, klassiske verk som mailene til AnneB og novella til Hilde, alle infotainmentmailene jeg har sendt, og en lang rekke lister over alt mulig. «Mine CD’er», «Bøker jeg har lest», «Mine bøker» og «Mine tegneserier» mangler. Disse listene har jeg ikke skrevet enda, men de kommer.

I «Skole»-seksjonen finner du en haug med skolearbeider fra ungdomsskole-, videregående- og studietiden min. Jeg har ikke rettet på ortografi, tegnsetting eller andre språklige eller innholdsmessige elementer i noen av disse tekstene, bare tilpasset formatteringen. Dessverre er mange av dem fragmenterte på grunn av manglende bilder og/eller manglende tekstbidrag fra mine medforfattere. Dessuten er det selvsagt store mangler fra ungdomsskolen og videregående. Jeg har det meste av skolearbeidet fra denne perioden liggende på papir (hjemme i Arendal), og kanskje jeg kommer til å skrive det inn i Word og laste det opp om noen år.

Oppdateringer på siden vil selvsagt bli kunngjort i metainnlegg.

3.1 Personlig

3.2 Skole

3.2.1 Ungdomsskole
3.2.2 Videregående
3.2.3 Studier