Eventyr 

Fag: Norsk
Oppgavetype: Hjemmestil
Tidspunkt: Sjuende klasse (1993-1994)

Reklamen er nyttig!

Fag: Norsk
Oppgavetype: Hjemmestil
Tidspunkt: Sjuende klasse (1993-1994)

Læreren min, Turid Hurlen, trodde at det jeg skrev var ironi, og derfor fikk jeg M+ på denne.

Rapport!

Fag: Norsk
Oppgavetype: Rapport
Tidspunkt: Sjuende klasse, våren 1994

Dette er en rapport fra min arbeidsdag i 7. klasse ved Mæland Offset A/S.

Å være ung i 90-åras Norge!!!!!!

Fag: Norsk
Oppgavetype: Hjemmestil
Tidspunkt: Sjuende klasse, våren 1994

Lektor

Fag: Samfunnsfag
Oppgavetype: Skolestil
Tidspunkt: Sjuende klasse, våren 1994

På ungdomsskolen hadde vi mange arbeidsprogram i de ulike fagene. Mange av disse lagde jeg på PC, men limte på bilder og annet stæsj etterpå. Det samme gjelder rapporter og særoppgaver. Derfor er mange av de følgende tekstene ufullstendige og fragmenterte.

Arbeidsprogram om andre verdenskrig

Fag: Samfunnsfag
Oppgavetype: Arbeidsprogram
Tidspunkt: Ungdomsskolen

Arbeidsprogram om Fritt Norge!

Fag: Samfunnsfag
Oppgavetype: Arbeidsprogram
Tidspunkt: Åttende klasse, våren 1995

Semesteroppgave om Donald Pocket

Fag: Norsk
Oppgavetype: Semesteroppgave
Tidspunkt: Åttende klasse, våren 1995
Skrevet av: Kjetil og Leif-Atle

Fragmentert, siden Kjetils del ikke er med her. Dessuten mangler selvsagt bildene.

Rapport fra arbeidsuka på Mæland Offset

Fag: Tverrfaglig
Oppgavetype: Rapport
Tidspunkt: Åttende klasse, våren 1995

Jeg jobbet på Mæland også i arbeidsuka, og skrev denne rapporten. Den er selvsagt fragmentert, mangler bilder og annet stæsj.

Arbeidsprogram om Brasil

Fag: Samfunnsfag
Oppgavetype: Arbeidsprogram
Tidspunkt: Niende klasse, høsten 1995

Scrapbook fra Polen-turen

Fag: Tverrfaglig
Oppgavetype: Rapport, reisebeskrivelse
Tidspunkt: Niende klasse, høsten 1995

Etter kullets tur til Tyskland og Polen høsten 1995 måtte vi skrive en ganske lang skildring av reisen. Denne var selvsagt full av bilder og annet stæsj, men her finnes bare teksten.

Oppgaver til Schindler’s List

Fag: Samfunnsfag
Oppgavetype: Skoleoppgaver
Tidspunkt: Niende klasse, høsten 1995

Hvorfor ikke selge grillkull på Olav Bai?

Fag: Norsk
Oppgavetype: Hjemmestil
Tidspunkt: Niende klasse, våren 1996
Skrevet av: Brynjulf, Kjetil og Leif-Atle

Denne humoristiske stilen om 17. mai skrev Brynjulf, Kjetil og jeg i norsk i niende klasse på Stinta. Den har siden oppnådd en viss klassikerstatus i gjengen, og er fremdeles verdt en lesning. Les først dette utdraget fra The Circle of Leif.