Oppgave i etikk 

Fag: KRL Grunnfag
Oppgavetype: Hjemmeoppgave
Tidspunkt: Høsten 1999

Oppgaven ble skrevet med noen medelever, men er fragmentert, siden bare min del er med her.

Oppgave om 1. korinterbrev

Fag: KRL Grunnfag
Oppgavetype: Hjemmeoppgave
Tidspunkt: Høsten 1999

Oppgaven ble skrevet med noen medelever, men er fragmentert, siden bare min del er med her.

In Lucy we trust?

Fag: Engelsk grunnfag
Oppgavetype: Hjemmestil
Tidspunkt: Våren 2001

Essay/foredrag om Orson Welles’ Citizen Kane

Fag: NORAM 102 American Popular Culture
Oppgavetype: Muntlig foredrag
Tidspunkt: Høsten 2002

Essay om Krazy Kat, Peanuts og Calvin and Hobbes

Fag: NORAM 102 American Popular Culture
Oppgavetype: Hjemmeoppgave
Tidspunkt: Høsten 2002

Oppfatninger av og holdninger til Arendalsdialekt blant unge arendalitter og unge østlendinger

Fag: Nordisk grunnfag
Oppgavetype: Semesteroppgave
Tidspunkt: Høsten 2002 

Analyse av Kiellands Garman og Worse

Fag: NOR110 Nordisk grunnfag, litteratur
Oppgavetype: Hjemmeeksamen
Tidspunkt: Våren 2003

Essay om Millers The Crucible

Fag: ENG 2311 America in the 1950s and 1960s
Oppgavetype: Hjemmeoppgave
Tidspunkt: Høsten 2003

Essay om the counterculture

Fag: ENG 2311 America in the 1950s and 1960s
Oppgavetype: Hjemmeoppgave
Tidspunkt: Høsten 2003

It’s a Wonderful Career: The Life and Films of Frank Capra

Fag: NORAM 4505 Movies and American Culture
Oppgavetype: Semesteroppgave
Tidspunkt: Høsten 2003

Hjemmeeksamen i EAS 4500 (metodekurs)

Fag: EAS 4500
Oppgavetype: Hjemmeeksamen
Tidspunkt: Høsten 2003

Hjemmeeksamen i NORAM 4500 (metodekurs)

Fag: NORAM 4500
Oppgavetype: Hjemmeeksamen
Tidspunkt: Høsten 2003

Hjemmeeksamen i NORAM 4505 Movies and American Culture

Fag: NORAM 4505 Movies and American Culture
Oppgavetype: Hjemmeeksamen
Tidspunkt: Høsten 2003

Essay/foredrag om Don DeLillos White Noise

Fag: ENG 4318 Postmodernism in American Fiction
Oppgavetype: Muntlig foredrag
Tidspunkt: Våren 2004

‘You can’t kiss away a murder!’: Typical and atypical handling of the film noir genre in Billy Wilder’s Double Indemnity

Fag: ENG 2575 Film and the tragic sense of American life
Oppgavetype: Hjemmeoppgave
Tidspunkt: Våren 2004

Essay om individualisme

Fag: ENG 2570 American National Ideology
Oppgavetype: Hjemmeoppgave
Tidspunkt: Våren 2004

Essay/foredrag om John Updikes Rabbit, Run

Fag: ENG 2305 Literature and Society in the U.S. and Canada
Oppgavetype: Muntlig foredrag
Tidspunkt: Våren 2004

«There’s No Business Like Show Business» – The story of the Hollywood musical in relation to American society

Fag: NORAM 4503 Popular Music in the United States as a Reflection of American Culture
Oppgavetype: Semesteroppgave
Tidspunkt: Våren 2005

«And a little lookin’ out for the other fella, too» –
Individualism and the individual’s relation to society in Frank Capra’s Mr. Deeds Goes to Town, Mr. Smith Goes to Washington, Meet John Doe and It’s a Wonderful Life

Fag: NORAM 4590 Masteroppgave i Nord-Amerikakunnskap
Oppgavetype: Masteroppgave
Tidspunkt: Våren 2004-våren 2005