Here we are now, edutain us er et undervisningsopplegg jeg har laget for engelsk, norsk og religion i videregående skole. Opplegget består av fagdagsdokumenter, PowerPoint-er og diverse medieklipp.

1 Engelsk
1.1 Vg1
1.2 Vg2 Internasjonal engelsk
1.3 Vg3 Samfunnsfaglig engelsk

2 Norsk
2.1 Vg1
2.2 Vg2
2.3 Vg3

3 Religion Vg3